Praktijk

Voorlopig rijbewijs met begeleider

Zonder rijschool

Bent u geslaagd voor uw theorie-examen? Dan kan het voorlopig rijbewijs (blauwe kleur) opgehaald worden bij uw gemeentebestuur samen met 2 pasfoto’s + € 9,00.

Met rijschool

Wenst u professioneel advies? Dan kan u bij ons terecht voor een basispakket van 6 uur en een aantal praktijklessen. Het aantal uren (minimum 2 uur) is naar keuze.

Stageperiode

De stageperiode met begeleider kan van start gaan vanaf 17 jaar (minimum 9 maand en maximum 36 maand).

Praktijkexamen

Het praktijk examen kan ten vroegste worden afgelegd na 9 maanden stage en vanaf 18 jaar. Dit kan ofwel met de rijschoolwagen en met instructeur of met uw eigen wagen met begeleider. Na 2 mislukkingen in het praktijkexamen is het verplicht 6 uur praktijkles te volgen in een rijschool.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

  • minimum 20 uur rijles (vanaf 17 jaar)
  • ontvangen van ‘bekwaamheidsattest’ van rijschool wanneer u bekwaam geacht wordt om alleen te rijden
  • met ‘bekwaamheidsattest’ + geslaagd voor theorie-examen + 2 pasfoto’s + € 9,00 kan u het voorlopig rijbewijs (groene kleur)
  • afhalen bij uw gemeentebestuur
  • aanvang van stageperiode vanaf 18 jaar (minimum 3 maand en maximum 18 maand zelfstandig rijden)
  • praktijkexamen mogelijk na minimum 3 maand stage, dit kan ofwel:
  • met de rijschoolwagen met instructeur
  • met uw eigen wagen met begeleider
  • na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het praktijkexamen zijn 6 uur rijles in de rijschool verplicht